วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติ


นาย กุญญพันธ์    แรงขำ

ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

 ------------------------------------------

บรรยากาศงานแถลงข่าว โครงการประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติ
ประเภทของการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 


โดยมีแนวคิด

สะท้อนความเป็นไทย  ใส่สบาย  ดูแลรักษาง่าย
สมเหตุสมผล  สง่างาม และร่วมสมัย
ประเภทที่ 1 : การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดทำงาน

                    -  การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดทำงานสำหรับผู้ชาย

                    -  การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดทำงานสำหรับผู้หญิง
ประเภทที่ 2 : การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดลำลอง
                       
                    -  การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดลำลองสำหรับผู้ชาย

                    -  การประกวดชุดประจำชาติแบบชุดลำลองสำหรับผู้หญิง--------------------------------------------------------------------------------------

การตัดสินการประกวด

       รอบแรกจะคัดแบบชุด จากทั้งหมด เหลือประเภทละ 25 ผลงาน รวม 100 ผลงาน

       รอบตัดสินให้ตัดชุดจริง เพื่อแสดงให้กับคณะกรรมการดูการตัดเย็บในรอบสุดท้าย
(มีค่าใช้จ่ายในการตัดชุดให้คนละ 2,500 บาท) 

--------------------------------------------------------------------------------------


สิ่งที่ส่งประกวด

ภาพผลงานขนาด A3 ด้านหน้ามีรายละเอียดดังนี้ 


         ร่างแบบชุดของด้านหน้าและด้านหลังของชุดที่ออกแบบแรงบันดาลใจ  200 คำพูด 
ติดตัวอย่างวัสดุที่ใช้ และสิ่งที่ใช้ภาพผลงานขนาด A3 ด้านหลังมีรายละเอียดดังนี้ประวัติ
ผู้ส่งผลงาน ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์

 --------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาส่งผลงาน              ภายใน 8 ธันวาคม 2553
ประกวดผลงานแบบร่าง         9 ธันวาคม 2553

ผู้ผ่านประกวดแบบร่างประเภทละ 25 ผลงาน
เข้าร่วมประชุมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง 
และสามารถปรับปรุงผลงานแบบร่างได้
ได้รับค่าตัดเย็บผลงานละ 2500 บาท เพื่อส่งชุดที่ตัดเย็บเข้าประกวด
ส่งผลงานชุดที่ตัดเย็บเข้าประกวดภายใน 22 ธันวาคม 2553


ประกวดผลงานชุดที่ตัดเย็บพร้อมเดินแบบ      23 ธันวาคม 2553

ส่งผลงานได้ที่


บริษัท เมมฟิส จำกัด
207 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2616-1158    โทรสาร 0-2616-1159
 

--------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลการประกวด

        - รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท  รางวัลละ 50,000 บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศ


          - รางวัลชมเชยผู้เข้ารอบแต่ละประเภท  รางวัลละ   5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร--------------------------------------------------------------------------------------
 คณะกรรมการ   
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะคัดเลือกจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านในสังคม อาทิ
                               - ผู้ชำนาญการ                                     
                               - นักออกแบบรุ่นใหม่
                               - เจ้าของกิจการ/ห้องเสื้อ                       
                               - ผู้จัดละคร / ภาพยนตร์
                               - นักวิจารณ์แฟชั่น (นิตยสารแฟชั่น)          
                                       - Celebrity ดารา นักร้อง
                               - สื่อมวลชน                                           
                               - กรรมการรับเชิญ

 --------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วาสุเทพ  ธะประสพ     
โทร 081-8368999   email : wasutep@gmail.com
---- 
 สุกัญญา  วงศ์ลา 
โทร 0-2616-1158   email : Memphis0444@gmail.com

 --------------------------------------------------------------------------------------

ดาวโหลดในสมัครได้ที่  :: http://www.mediafire.com/?bzb5msrqbudsu97

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

              ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.มีความมุ่งมั่นสนับสนุนงานพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในการจัดการผลิตและการตลาดงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านงานศิลปหัตถกรรมของภูมิภาค โดยใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นกลไกสำคัญผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถแข่งขัน และยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันรุนแรงในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ ศ.ศ.ป. จึงพยายามสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ หรือผสมกับผ้าอื่น ๆ ที่ผลิตในประเทศ นำมาออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นไทย โดยแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำภาค และผสมผสานให้เกิดเป็นชุดประจำชาติไทย โดย ยังเน้นความสบาย เหมาะสมกับวัย เพศ รูปร่างและสภาพอากาศ เพื่อสวมใส่เป็นชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และฝีมือ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการตัดสินถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


                ด้วยเหตุนี้ ศ.ศ.ป. จึงร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบ “เครื่องแต่งกายประจำชาติ”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและได้ถ่ายทอดผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล และนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือกไปผลิตชุดประจำชาติไทย และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยต่อไป อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพ ของสินค้าไทย และส่งเสริมการส่งออกสินค้าแฟชั่น จากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น